مدیریت انرژی در نیروگاه و صنایع نفت و گاز

خدمات مرتبط با نيروگاه

شركت  مهندسي آسياوات يكي شركتهاي مشاور داراي رتبه از سازمان برنامه و بودجه در رشته توليد نيرو  مي باشد كه بيش از 15 سال سابقه اجراي پروژه هاي طراحي و مهندسي، نظارت و اجراي طرحهاي مرتبط با توليد و مصرف انرژي خصوصا در بخش نيروگاه كشور مي باشد و پروژه هاي متعددي را در اين زمينه انجام داده است. 
در اين راستا با توجه به نياز ارائه توجيه فني و اقتصادي راهكارهاي بهينه سازي مصرف انرژي در پروژه هاي مديريت انرژي لزوما اين شركت طرحهاي طراحي، امكانسنجي فني و اقتصادي، تامين و نصب و راه اندازي  زيادي را در بخش نيروگاه و توليد انرژي انجام داده است.

 برخي از طرحها و فعاليتهاي مرتبط نيروگاهي قابل ارائه توسط اين شركت عبارتند از:
-    انجام مطالعات امكانسنجي و طراحي نيروگاه بخار

- انجام طراحي و مطالعات اامكانسنجي  فني و اقتصادي طرحهاي بازتواني نيروگاهها  
-    مطالعات امكانسنجي و طراحي سيستم افزايش كارايي نيروگاههاي گازي توسط سيستم Fog 
-    طراحي و اجراي سيستم مميزي انرژي online براي نيروگاهها

-تهيه طرح جایگزینی توربین¬های گازی فرسوده صنعت برق از طریق ماده 12 قانون رفع موانع تولید
-    مطالعات امكانسنجي و طراحي CCHP ,CHP  

-    مطالعات و امكانسنجي بازتواني نيروگاه

- ارائه خدمات مميزي انرژي نيروگاه 

-    مطالعات امكانسنجي اجراي طرحهاي پارالل شدن نيروگاههاي كارخانجات قند شكر كشور با شبكه 
 


نمونه هايي از خدمات قابل ارائه بشرح زير مي باشد. 
1.    طراحي، تامين و نصب و راه  اندازي سيستم پايش سوخت گاز و راندمان نيروگاه بصورت آنلاين

        
 
2.    سيستم كنترل و  پايش عملكرد بويلر بصورت آنلاين

       
 
3.    طرح مطالعاتي افزايش ظرفيت نيروگاههاي حرارتي با تغير سوخت از سوخت پايه طراحي
4.    طراحي، تامين و نصب و راه اندازي سيستم فاگ
            

  

      

5.    ارائه خدمات مشاوره مميزي و مديريت انرژي و بهينه سازي
 6.    پياده سازي سيستم مديريت انرژي بر اساس استاندارد ISO 50001
7.    خدمات فني و مهندسي و طراحي در  صنايع نيروگاهي و برق

8.    خدمات مشاوره بازرگاني و تامين و نصب و راه اندازي
8-1.    طراحي و تامين سيمولاتور و DCS  از شركت Automation x
     

       
 
8-2.    تامين و نصب و راه اندازي انواع درايو  AC  و soft start
        


8-3.    تامين آنالايزر دود و احتراق و مانيتورينگ

      


8-4. انجام مطالعات طراحي و امكانسنجي طرحهاي بازتواني نيروگاه

  

8-5. تامين لوله و ولوهاي خاص ( سوپر هيتر و ...)
8-6.    تامين تجهيزات اندازه گيري  

 

پياده سازي سيستم پايش عملکرد بويلر جهت دستيابي به راندمان بالا در نيروگاهها نياز به:
1. تنظيمات فرآيند و تجهيزات براي تمام حالات كاري
2. پياده سازي سيستم كنترل و مونيتورينگ سخت افزاري و نرم افزاري
3. بررسي عملكرد سيكل حرارتي و تجهيزات مختلف
4. انجام محاسبات پيچيده و دقيق ترموديناميكي و حرارتي
5. اين مهم با پياده سازي سيستم پايش آنلاين عملكرد بويلر امكان پذير است