خدمات انرژی - اسکو ٍEnergy Service Company ESCO

شركت مهندسي آسياوات يكي از شركتهاي خدمات انرژي پيشگام و فعال در زمينه اجراي پروژه هاي بهينه سازي مصرف انرژي در قالب اسكو در كشور مي باشد و موفق گرديده است براي اولين بار در كشور پروژه هاي خدمات انرژي متعددي را در قالب اسكو اجرا نمايد. و آمادگي اجراي پروژه هاي خدمات انرژي را در بخشهاي مختلف ساختمان، صنعت و نيروگاه دارد.


درادامه به معرفي صنعت خدمات انرژي و يا اسكو Energy Services Company ( ESCO)   مي پردازيم.

1.  تعريف اسكو و فعاليتهاي خدمات انرژي و شركتهاي خدمات انرژي

صنعت اسکو، صنعتی چند بخشی و محرک اقتصادی می‌باشد. تعاملات بین بخشی در این صنعت بسیار زیاد بوده و مدل‌های تعاملی زیادی برای آنها قابل اجرا است

    شرکت خدمات انرژی (ESCO) شرکتی است که پروژه های مرتبط با بهبود کارآیی انرژی را طراحی، اجرا و تامین مالی می کند. برخی از خدماتی که این شرکتها ارائه می دهند شامل توسعه، طراحی و تامین مالی پروژه های کارآیی انرژی، نصب و نگهداری تجهیزات پروژه های کارآیی انرژی، اندازه گیری و تایید صرفه جویی حاصل از انجام پروژه های کارآیی انرژی است. اين شركت با تضمين حصول سطح مشخصي از كارآيي انرژي، تمام مخاطرات پروژه را بر عهده مي‌گيرد و هزينه و سود خود را از محل صرفه‌جويي انرژي تأمين مي‌كند.


ویژگی اصلی شرکت خدمات انرژی در مقایسه با شرکت مشاوره ای و پیمانکاران تجهیزات در عقد ((قراردادهای عملکردی)) است. در قرارداد عملکردی، مجری پروژه هزینه های اجرای پروژه را از محل منافع حاصل از اجرای پروژه دریافت می کند. شرکت خدمات انرژی می تواند در غالب این قراردادها، علاوه بر نصب تجهیزات، نگهداری از تمام یا بخشی از تجهیزات جدید در طول عمر پروژه و حتی 7 تا 10 سال پس از اتمام پروژه را نیز عهده دار شوند.

این نوع قرارداد برای شرکت هایی که با محدودیت منابع مالی مواجهند و یا به دلایلی قصد افزایش تعهدات مالی خود را ندارند، جذاب ترین شیوه اجرای پروژه های کارآیی انرژی به شمار می آید.


2.     اساس کار شرکت های خدمات انرژی به شكل زير مي باشد

 

بر اساس اين طرح عملا حق الزحمه و هزينه هاي اجراي طرحهاي بهينه سازي مصرف انرژي از محل صرفه جويي و بهبود راندمان محقق شده تامين گرديده و پس از اتمام قرارداد عملا كل منافع اجراي طرح به كارفرما و يا مشتري اسكو خواهد رسيد و عملا يك پروژه كاملا برد – برد خواهد بود.


يكي از حساس ترين بخشهاي طرح اسكو محتوا و شرايط قرارداد اسكو مي باشد

3.  مفاد اصلی قراردادهای مبتنی بر کارایی انرژی

تعيين شرايط پايه اي واحد مورد نظر از نظر ميزان مصرف انرژي و هزينه آن

روشهاي اندازه گيري و تائيد ميزان صرفه جويي انرژي

تخمين پتانسيل صرفه جويي انرژي

تعيين روشهاي بازگشت مالي

تضمين صرفه جويي انرژي

ارائه جزئيات پروژه و نحوه مديريت ساير خدمات

تخمين زمان پروژه

ساير خدمات مورد نياز


4. مدلهاي قراردادهاي اسكو

 

5. مراحل مختلف پروژه هاي اسكو   

اندازه گيري و صحه گذاري:

يكي از حساس ترين بخشهاي قرارداد اسكو موضوع اندازه گيري و صحه گذاري ميزان صرفه جويي محقق شده پس از اجراي طرح اسكومي باشد


براي بحث M&V  پروتكلهاي مختلفي در دنيا وجود دارد كه بخش از پروتكل هاي معروف در شكل زير آمده است. البته روش M&V  در موارد خاص مي تواند با توافق شركت اسكو و كارفرما نيز مورد توافق قرار گيرد

خدمات اسكو داراي ذينفعان مختلفي مي باشند كه در دو دسته بشرح زير تقسيم مي گردند:

1- ذینفعان مستقیم: شامل اسکو، شرکت M&V  و مشتری.

2- ذینفعان غیر مستقیم: شامل دولت، انجمن صنفی شرکت‌های خدمات انرژی، موسسات مالي و بیمه.

بر اساس این طبقه‌بندی، ذینفعان غیر مستقیم نقش تسهیل‌گر و زمینه‌ساز را ایفا نموده و با انجام فعالیت‌هایی نظیر تدوین قوانین و مقررات لازم، آموزش و آگاهسازی، دفاع از حقوق صنفی، حل اختلافات، تامین مالی و بر عهده گرفتن ریسک‌های پروژه‌ها، زمینه‌های فعالیت موثر و اقتصادی ذینفعان مستقیم را فراهم می‌آورند.