لیست استانداردها

شرکت مهندسی آسیاوات

بعنوان یکی از شرکتهای پیشگام در زمینه ارائه خدمات انرژی و تدوین کننده چندین استاندارد مصرف انرژی در صنایع مختلف کشور، موفق به اخذ پروانه صلاحیت انجام بازرسی انرژی در 16 صنعت به شرح ذیل گردیده است.

لیست استانداردهایي كه شركت مهندسي آسياوات داراي گواهينامه بازرسي انرژي مي باشد:

آجر - معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید

کاشی سرامیکی- معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید

قند و شکر- معیار مصرف انرژی در فرآیند تولید

معیار و مشخصات فنی مصرف انرژی حرارتی و الکتریکی در فرآیند تولید آهک

معیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی حرارتی و الکتریکی در فرآیند تولید گچ

معیارها و شاخصهای مصرف انرژی حرارتی و الکتریکی در صنایع لبنی

روغن نباتی - (تصفیه روغن نباتی و روغنکشی)- معیار مثرف انرژی در فرآیند تولید

معیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی حرارتی و الکتریکی در فرآیند تولید شیشه جام و ظرف شیشه ای

معیارها و مخصات فنی مصرف انرژی در فرآیندهای تولید خمیر و کاغذ

معیارها و مخصات فنی مصرف انرژی در فرآیندهای تولید مواد پلاستیکی به شکل اولیه و لاستیک مصنوعی

معیارها و مخصات فنی مصرف انرژی در صنایع ریخته گری فولاد- روش قالب ماسه ای

معیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی در فرآیند تولید اوراق فشرده چوبی

معیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی حرارتی و الکتریکی در فرآیند تولید روغن موتور

سیمان - معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید

براي دانلود متن استانداردها مي توانيد از لينك هاي زير استفاده نماييد. 


آجر - معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید

 

ajor-sofal-esfahan


کاشی سرامیکی- معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید


قند و شکر- معیار مصرف انرژی در فرآیند تولید


معیار و مشخصات فنی مصرف انرژی حرارتی و الکتریکی در فرآیند تولید آهک


معیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی حرارتی و الکتریکی در فرآیند تولید گچ


معیارها و شاخصهای مصرف انرژی حرارتی و الکتریکی در صنایع لبنی


روغن نباتی - (تصفیه روغن نباتی و روغنکشی)- معیار مثرف انرژی در فرآیند تولید


معیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی حرارتی و الکتریکی در فرآیند تولید شیشه جام و ظرف شیشه ای


معیارها و مخصات فنی مصرف انرژی در فرآیندهای تولید خمیر و کاغذ


معیارها و مخصات فنی مصرف انرژی در فرآیندهای تولید مواد پلاستیکی به شکل اولیه و لاستیک مصنوعی


معیارها و مخصات فنی مصرف انرژی در صنایع ریخته گری فولاد- روش قالب ماسه ای


معیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی در فرآیند تولید اوراق فشرده چوبی


معیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی حرارتی و الکتریکی در فرآیند تولید روغن موتور


سیمان - معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید