تولید و تامین نیرو

تولید و تامین نیرو

 

شركت مهندسي آسياوات يكي از شركتهاي مشاور باسابقه و پيشگام در زمينه نيروگاه و توليد و تامين نيرو مي باشد و ازجمله شركتهاي داراي رتبه مشاوره در رشته توليد نيرو از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور است.

              

اين شركت طیف وسیعی از خدمات مهندسی مرتبط با طراحی، ساخت، بهره‌برداری و بهینه‌سازی نیروگاه‌های گازی، بخاری و سیکل ترکیبی را انجام مي دهد.

بخش توليد و تامين نيروي شركت مهندسي آسياوات براي انواع نيروگاههاي برق بشرح زير خدمات ارائه مي نمايد.

• نیروگاه‌های بخار

• نیروگاه‌های گازی

• نیروگاه‌های سیکل ترکیبی

•انجام طراحي و مطالعات امكانسنجي  فني و اقتصادي طرحهاي بازتواني نيروگاهها  

• نیروگاه‌های مقیاس کوچک DG و طرح‌های CHP ،CCHP و آب شيرين كن

• انرژی‌های تجدیدپذیر