دوره HVAC

هدف دوره

آشنایی با نحوه طراحی تاسیسات سرمایش ،گرمایش ، تهویه مطبوع، بهداشتی، اطفاء حریق، گازرسانی و ... در ساختمانها

مدرس دوره

دکتر عروجی

محتوای دوره

· شرایط طرح داخل و خارج

· نمودار رطوبت سنجی

· مروری بر سیستم های سرمایشی و گرمایشی

· طراحی موتورخانه

· شبکه توزیع آب مصرفی

· شبکه جمع آوری فاضلاب

· شبکه گاز طبیعی

· سیستم های آتش نشانی

· کانال کشی و شبکه توزیع هوا