طراحی مبدل های حرارتی با نرم افزار Aspen Bjac

هدف دوره

طراحی مدلهای حرارتی پوسته و لوله، کندانسورها و ریبویلرهای صنعتی و کولرهای هوایی

مدرس دوره

آقای دکتر کی نژاد

محتوای دوره

· آشنایی کلی با طراحی مبدل های حرارتی و نرم افزارهای مربوط - مبانی مبدل های حرارتی - انواع مبدل های حرارتی و اجزای آن ها - آشنایی با انواع نرم افزارهای طراحی مبدل و مزایای هرکدام

· طراحی مبدل های حرارتی پوسته و لوله با نرم افزار - طراحی حرارتی مبدل های پوسته و لوله - شبیه سازی و ریتینگ مبدل های پوسته و لوله - طراحی بر مبنای استاندارد های مختلف با نرم افزار - نحوه استخراج Data Sheet - تحلیل و بهینه سازی اقتصادی مبدل های پوسته و لوله

· طراحی کندانسور و ریبویلرهای صنعتی با نرم افزار - مبانی کندانسور و ریبویلرهای صنعتی - طراحی انواع ریبویلرها مانند ترموسیفون، Kettle و غیره با نرم افزار - طراحی انواع کندانسورها با نرم افزار

· طراحی کولرهای هوایی با نرم افزار - مقدمات - روش محاسبات و طراحی کولرهای هوایی - طراحی در محیط نرم افزار - برآورد هزینه و آنالیز اقتصادی