وب سايت جديد شركت مهندسي آسياوات و پرتال انرژي اين شركت راه اندازي شد.

 

وب سايت جديد شركت مهندسي آسياوات به آدرس www.asiawatt.com كه حاوي معرفي شركت مهندسي آسياوات و دپارتمانهاي مختلف اين شركت مي باشد افتتاح شد. اين وب سايت علاوه بر معرفي خدمات قابل ارائه اين شركت به معرفي شركتهاي همكار خارجي كه ارائه كننده خدمات و محصولات در حوزه انرژي و بهينه سازي مصرف انرژي مي باشد مي پردازد كه شامل تكنولوژي هاي روز دنيا در اين حوزه مي باشد.

در اين وب سايت همچنين امكان دسترسي به پرتال خدمات انرژي http://asiawatt.com/blog اين شركت كه حاوي مقالات، كتابها و مطالب جديد در حوزه مديريت انرژي  مي باشد وجود دارد. در اين پرتال هر هفته  كتابها و مقلات جديد اين حوزه انتشار خواهد يافت كه شما مي توانيد استفاده نماييد.