معرفي نتايج طرح جایگزینی توربین¬های گازی فرسوده صنعت برق از طریق ماده 12 قانون رفع موانع تولید براي مديران بخشهاي مختلف شركت مادر تخصصي توليد برق حرارتي

 

در روز يكشنبه 24 بهمن ماه  با حضور مديران و كارشناسان محترم وزارت نيرو و سازمان بهره وري انرژي ايران، نتايج طرح جایگزینی توربینهای گازی فرسوده صنعت برق از طریق ماده 12 قانون رفع موانع تولید  براي مديران بخشهاي مختلف شركت مادر تخصصي توليد برق حرارتي  توسط شركت مهندسي آسياوات مشاور طرح، معرفي و تشريح گرديد.