بازدید مدیرعامل توانیر از غرفه شرکت آسیاوات

 

مدیرعامل محترم شرکت توانیر و مدیران اکثر نیروگاههای کشور از غرفه شرکت مهندسی آسیاوات در هفتمین کنفرانس بین المللی نیروگاههای کشور بازدید بعمل آوردند و در مورد محصولات قابل ارائه توسط این شرکت از قبیل برجهای خنک کن خشک، بویلر های بازیافت حرارت، سیستم اندازه گیری کیفیت انرژی گاز، سیستم اندازه گیری آنلاین راندمان نیروگاه و غیره بحث و تبادل نظر شد