لیست پروژه های دپارتمان مدیریت انرژی

صنعت کاشی و سرامیک

صنعت قند و شکر

صنعت خمیر و کاغذ

پیاده سازی ایزو 50001

صنعت آجر

کارخانه آجر رامین سفال
کارخانه آجر جنگیه
کارخانه آجر شیرین سفال
کارخانه آجر غدیر زرند
کارخانه آجر احرار یزد
کارخانه آجر یزد رس
کارخانه سفال صنعت
کارخانه آجر نگین
کارخانه آجر زمرد
کارخانه آجر سهند
کارخانه آجر کیمیا
کارخانه آجر پرجلا
کارخانه آجر میرداد
کارخانه آجر سفالین
کارخانه تهران سفالین
کارخانه آجر کیا سا
کارخانه آجر سفید
کارخانه آجر تال شاهرود
کارخانه آجر ماشینی سمنان
کارخانه آجر ماشینی خوی
کارخانه آجر ماشینی ارومیه
کارخانه آجر زرین
کارخانه آجر نقش جهان
کارخانه آجر ۱۱۰
کارخانه آجر شاهین
کارخانه آجر خراسانی
کارخانه آجر افشین ۱
کارخانه آجر سا
کارخانه آجر آژند
کارخانه آجر دامغان
کارخانه سفال سازان
کارخانه آجر ثبات
کارخانه آجر ماشینی دزفول
کارخانه آجر توکل
کارخانه آجر آشیانه
کارخانه قابوس آجر
کارخانه سفال مروارید
کارخانه آجر ایران زمین
کارخانه آجر مرجان کار
کارخانه آجر درستکار
کارخانه آجر پارس میبد
کارخانه یزد بلوک
کارخانه عالی سفالین
کارخانه آجران
کارخانه آجر خوشرنگ میبد
کارخانه آجر خوشرنگ یزد
کارخانه آجر نوین
کارخانه آجر به نما
کارخانه آجر هما
کارخانه آجر نقشینه
کارخانه آجر نیلفروشان
کارخانه آجر شمناکو
کارخانه آجر مرجان
کارخانه آجر مرجان
کارخانه آجر ساحل ۱
کارخانه آجر مهدیه
کارخانه آجر سعدی
کارخانه آجر حافظ
کارخانه آجر قپانچی
کارخانه آجر هادیان
ممیزی انرژی در بیش از 60 کارخانه آجر کشور

صنعت لاستیک

صنعت سیمان

صنعت اوراق فشرده

صنایع معدنی

تدوین نقشه راه

صنایع غذایی

صنایع فلزی

صنایع نیروگاهی

مطالعات امكانسنجي استفاده از سيستم توليد همزمان برق و حرارت CHP و CCHP در پروژه ميكا - شركت آتك
انجام مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادي تبدیل نیروگاه گازي مجتمع مس سر چشمه به نیروگاه سیکل ترکیبی مبتنی بر ساختار ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر
تهيه طرح جایگزینی توربین¬های گازی فرسوده صنعت برق از طریق ماده 12 قانون رفع موانع تولید
پروژه طراحي، تامين مصالح نصب و راه اندازي تجهيزات ابزار دقيق سيستم سوخت رساني نيروگاه سيكل تركيبي يزد
اجراي پروژه مطالعات امكانسنجي بهينه سازي و بازتواني نيروگاه طرشت
طراحی، تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی سیستم پايش آنلاين و اندازه گیری راندمان و كيفيت گاز نیروگاه سيكل تركيبي شهيد رجايي بصورت آنلاين
طراحی، تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی سیستم پايش آنلاين و اندازه گیری راندمان و كيفيت گاز نیروگاه بخار شهيد رجايي بصورت آنلاين
خدمات انجام پروژه مشاوره اي در خصوص امكان سنجي، انتخاب پيمانكار و نظارت بر تعويض FD Fan يك واحد نيروگاه شازند
انجام خدمات مشاوره اجراي طرح توليد همزمان برق ، حرارت و برودت در بيمارستان فارابي
انجام خدمات مشاوره ای جهت اجرای سیستم تولید همزمان برق و حرارت بیمارستان فارابی
برنده مناقصه افزایش راندمان تولید برق نیروگاه MW 1000 سیکل ترکیبی نیشابور به روش FOG
ممیزی و مدیریت انرژی در نیروگاه 1000 مگاواتی همدان
طراحیَِ تامین و نصب و راه اندازی سیستم ممیزی انرژی نیروگاه آبادان بصورت Online
طراحی، تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی سیستم پايش آنلاين و اندازه گیری راندمان و كيفيت گاز نیروگاه اصفهان بصورت آنلاين
طراحی، تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی سیستم پايش آنلاين و اندازه گیری راندمان و كيفيت گاز نیروگاه آبادان

صنعت ساختمان

تدوین معیار مصرف انرژی