Commercial-product-373

پيچ هاي مخصوص سوپربولت

معرفي  مختصر Super Bolt  محصول شركت Nord- Lock

در صنايع پيچها نقش اساسی در اتصال قطعات بزرگ دارند و با توجه باينكه معمولاً پيچها در اندازه هاي بزرگ مورد استفاده قرار مي گيرند و براي مدت طولاني بسته مي مانند، مشكلات زيادي بوجود مي آورند. يكي از اين مشكلات بستن و تامين گشتاور لازم جهت پيش بار مخصوصاً در پيچهاي بزرگ مي باشد. بطور مثال جهت وارد كردن پيش بار 45000psi بر يك پيچ   1"گشتاور 365 ft-lb لازم است و براي يك پيچ   4"گشتاور 37850 ft-1b موردنياز مي باشد .
با توجه باينكه پيچها براي مدت زمان طولاني بسته مي مانند و معمولاً در شرايط بد محيطي قرار دارند بعد از مدتي در جاي خود قفل شده و برای باز کردن آنها مجبور به استفاده از روشهائي مانند گرم كردن، استفاده از اهرم و ابزارهاي هيدروليكي مي گردد كه گاهي حتي به بريده شدن پيچها منجر مي گردد. بطور كلي باز و بسته كردن پيچهائي كه نياز به گشتاور بزرگي دارند مشكلات زيادي مانند هزينه بالا، غيردقيق بودن، وقت گير و نا ايمن بودن و ......... را به وجود مي آورند .
براي حل اين مشكل شركت  Nord- Lock اقدام به ارائه روش جديدي نموده است كه (Super bolt)     ويا  (Multi-Jackbolt Tensioners) MJTنام دارد. در اين روش از چند پيچ كوچك حول يك مهره اصلي استفاده شده است. همانطور كه درشکل زير مي بينيد: 

 
                  
ابتدا مهره اصلي به راحتي و با دست در جاي خود قرار مي گيرد سپس با استفاده از ابزارهاي ساده پيچهاي كوچك بسته شده كه باعث سفت شدن كل پيچ در محل مي شود. در نمودار زير مقدار كاهش گشتاور لازم نسبت به پيچهاي رايج نشان داده است.

 
اين روش مزاياي بسياري به همراه دارد مانند: 
    امنيت: در صورت بروز هر حادثه براي كارگران در محيطهاي كاري شركتها مجبور به پرداخت هزينه بالا جهت جبران خسارت جدای از ناراحتي هاي روحي و رواني مي باشند كه در اين روش با توجه باينكه نيرو و فضاي كمتري احتياج است ضريب ايمني بالاتري خواهيم داشت.
    كم كردن زمان نصب: در اين روش با وجود اينكه تعداد پيچها افزايش پيدا كرده ولي بدليل بستن دستي پيچها و استفاده از ابزارهاي بادي ساده امكان بستن سريع و با دقت پيچها و زمان نصب به مراتب كمتر فراهم مي باشد. در اين خصوص نظر باينكه طولاني شدن زمان توقف بعضي از پروسه هاي توليد مانند صنايع نفت و گاز و پتروشيمي و نيروگاه بعلت انجام تعميرات دوره اي و يا تعميرات اتفاقي خسارات بسيار زيادي را بدنبال دارم كم كردن زمان تعميرات مي تواند نقش به سزائي در كاهش هزينه ها و خسارت ناشي از توقف طولاني داشته باشد. Super bolt با كم كردن زمان تعميرات به ميزان بسيار زياد (حدود  )     مي تواند اين مهم را تامين نمايد.
    در بخش پيش بارها نيز دقت و سرعت بارگذاري بدليل كوچك شدن قطر پيچها افزايش مي يابد. بطور كلي مي توان گفت در اين روش زمان لازم براي بستن و بارگذاري به مقدار قابل ملاحظه اي كمتر مي شود.
    با توجه به سهولت بازكردن اين پيچها مي توان آنها را در مواقع لزوم به راحتي تعويض كرد و دوباره از آنها استفاده نمود.
    بدليل ساختار خاص اين پيچها در وارد نشدن تنش به محل اتصال با قطعات اين پيچها از آب بندي كامل برخوردار مي باشد كه مي توان در سيستم هاي گاز رساني و يا تحت فشار استفاده كرد.
    بطور كل از اين نوع پيچ مي توان در صنايع پتروشيمي، پالايشگاهي، فولاد، صنايع سنگين، لوله كشي ها، پمپ ها، مبدل ها، توربين ها و پيستونها و ... به سهولت استفاده کرد.
شرکت آســيا وات نماينده فروش اين محصولات در ايران آمادگــی دارد پيچهای جديد (MJT) Super boltرا برای استفاده درصنايع سنگين، پالايشگاهها، پتروشيمی، نيروگاهها، دستگاههای پرس و ... در اندازه هاي مختلف  ارايه نمايد.
لازم به ذكر است كه اين  محصول توسط استانداردهاي معتبر كشورهاي آمريكا، آلمان و ژاپن و ... تائيد شده و در بسياري از شركتهاي بزرگ مورد استفاده قرار مي گيرد.