شركت مسي فرانسه

شركت MECI فرانسه با بيش از 80 سال سابقه يكي از سازندگان معتبر اروپايي انواع فلومترهاي نفت و گاز، فلوكامپيوتر، كروماتوگراف گاز، RTU و سيستم هاي ابزار دقيق مي باشد.
 

بخشي از محصولات قابل ارائه شركت MECI فرانسه  كه از منابع مورد تائيد مجموعه هاي تابعه وزارت نفت نيز مي باشد بشرح  زير است.

1- Metering system for oil and gas
2- Flow computer and flow correctors, (cabinet and site)
3- Truck loading system
4- Ship loading and unloading system
5- Telemetry and scada system for gas network
6- Rtu. Remote terminal unit
7- Gas quality measurement and analyzer system(Site energy Pack or energy meter)