اينتل ايتاليا

طراح ، سازنده و تامين كننده سيستم هاي ارتباطي صنايع نفت و گاز و پتروشيمي و صنايع سنگين
 

شركت اينتل ايتاليا يكي از شركتهاي معتبر اروپايي طراح ، سازنده و تامين كننده سيستم هاي ارتباطي از قبيل

پيجينگ

اينتركام

دوربينهاي مدار بسته

سيستم  هاي راديويي و بيسيم

براي صنايع نفت و گاز و پتروشيمي و صنايع سنگين مي باشد.

اين شركت تاكنون طراحي و ساخت و تامين تجهيزات ارتباطي ده ها پروژه را در صنايع ايران خصوصا صنعت نفت و گاز و پتروشيمي بعهده داشته است كه ليست تعدادي از پروژه ها دروب سايت شركت  اينتل قابل درست يابي مي باشد.