مدیریت انرژی, فنی مهندسی-612

نام پروژه: 
تهيه طرح جایگزینی توربین¬های گازی فرسوده صنعت برق از طریق ماده 12 قانون رفع موانع تولید
نام دپارتمان: 
مدیریت انرژی
فنی مهندسی
گروه پروژه: 
صنایع نیروگاهی
توضیحات: 

1    مقدمه
بر اساس آخرین آمار تفصیلی صنعت برق ایران (سال 94)، مجموع قدرت نامی انواع نیروگاه های وزارت نیرو و بخش خصوص به میزان 68515 مگاوات گزارش شده است که از این مقدار سهم نیروگاه های گازی 9/31 درصد می باشد . از طرفی در سال 94 سهم تولید ناویژه نیروگاه های گازی (مجموع وزارت نیرو و بخش خصوصی) 8/25 درصد بوده است  و این درحالی است که به طور مثال نیروگاه های بخاری با در اختیار داشتن 2/22 درصد از سهم قدرت نامی نیروگاه های وزارت نیرو و بخش خصوصی، بیشتر در مدار تولید بوده اند و 1/31 درصد از تولید ناویژه را به خود اختصاص داده اند. از دلایل مهم و اصلی استفاده کمتر از توربین های گازی در تولید برق کشور می توان به راندمان پایین و فرسوده بودن برخی از آنها اشاره کرد که عمدتاً ساعات کارکرد پایینی دارند و به جز در مواقع پیک و نیاز ضروری، معمولاً خارج از مدار تولید قرار دارند.
در برنامه وزارت نیرو و یا بخش خصوصی بخش زیادی از توربین های گازی شبکه، تبدیل به سیکل ترکیبی می شوند که بدین ترتیب از گازهای داغ خروجی از اگزوز آنها استفاده شده و راندمان آن ها افزایش می یابد. این توربین¬های گازی عموماً واحد های جدید با ظرفیت بالا (بیش از 100 مگاوات) هستند. اما تعدادی از واحد های گازی شبکه که واحدهایی کوچک و یا متوسط هستند، دارای عمر زیاد هستند که هم ذاتاً بدلیل تکنولوژی قدیمی آن ها راندمان پایینی دارند و از طرفی به دلیل کارکرد بالاتر 30 سال و حتی نزدیک به 40 سال کاملا فرسوده شده اند و راندمان آنها در حدود 20 درصد است. بنابراین راندمان پایین و فرسوده بودن این واحدها یک مانع بهره¬برداری و استفاده مداوم از آنها در شبکه است.

این مطالعه به بررسی فنی و اقتصادی جایگزینی واحدهای گازی فرسوده و راندمان پایین صنعت برق کشور با نوع توربین گازی راندمان بالا و به روز آن می پردازد.

 

 

اين پروژه توسط شركت مهندسي آسياوات براي سازمان بهره وري انرژي ايران انجام گرديد.  

صفحه اول: