مدیریت انرژی-

نام پروژه: 
بهينه سازي مصرف انرژي در شهرکها و نواحي صنعتي استان گيلان
نام دپارتمان: 
مدیریت انرژی
گروه پروژه: 
صنایع غذایی
توضیحات: 

پروژه بهينه سازي مصرف انرژي در شهرکها و نواحي صنعتي استان گيلان توسط شركت مهندسي اسياوات و كارفرمايي شركت شهركهاي صنعتي استان گيلان انجام گرديد. در اين پروژه صنايع و كارخانجات مختلف شهركهاي صنعتي رشت، انزلي ،لاهيجان، صومعه سرا ،لوشان، سفيدرود مورد بررسي و تحليل قرار گرفت و راهكارهاي بهينه سازي مصرف انرژي ارائه گرديد.

صفحه اول: