• نویسنده: kosar Tousi
  • تاریخ: 23 آگوست 2022

لینک کوتاه:


به اشتراک بگذارید:


ارائه طرحهای نوآورانه بهینه سازی انرژی شرکت آسیاوات

ارائه طرحهای نوآورانه بهینه سازی انرژی شرکت آسیاوات

ارائه طرحهای نوآورانه بهینه سازی انرژی شرکت آسیاوات ( خدمات انرژی و سامانه نرم افزاری پایش۰ جرم و انرژی صنایع معدنی ) توسط مدیرعامل محترم شرکت مهندسی #آسیاوات در رویداد توسعه زیست بوم نوآوری حوزه معدن اطاق بازرگانی امروز ارائه شد .

لینک خبر در لینکداین آسیاوات