• نویسنده: kosar Tousi
  • تاریخ: 25 آگوست 2022

لینک کوتاه:


به اشتراک بگذارید:


دسته‌بندی‌ها:

بازدید تیم متخصص آسیاوات از شرکت شیشه نفیس

بازدید تیم متخصص آسیاوات از شرکت شیشه نفیس

بازدید از کارخانجات منتخب تولید شیشه به منظور انجام فاز اول پروژه بازنگری استاندارد شیشه صورت گرفت. در این بازدید مهندس دکتر سلطان احمدی ، مهندس سندگل و مهندس گودرزی حضور داشتند .

 

نمایش تصویری فرآیند تهیه شیشه در لینکداین آسیاوات قابل مشاهده است . مشاهده