بازرگانی

آسیاوات

بازرگانی

ما دارای ظرفیت‌ها و منابع مختلف تأمین کالا و تجهیزات تخصصی و سیستم‌های فروش، تدارکات، ارزیابی و کنترل برای انجام امور بازرگانی و تامین کالا هستیم.

هدف ما در این راستا سرعت، دقت، کیفیت، کنترل و نگهداری کالا با شیوه‌های نوین است. در این روش‌ها مدیریت مؤثر تأمین کالا در شرایط خاص و بحرانی و تضمین مراقبت‌های ویژه که بر کیفیت کالا مؤثر هستند نیز وجود دارد به گونه‌ای که با کمترین هزینه و در حداقل زمان ممکن سفارش مشتری انجام شده و تأخیر در زمان تحویل پیش نیاید.

  • این بخش شامل قسمت‌های زیر می‌باشد:
  • بازاریابی
  • تأمین کالا
  • فروش
  • خدمات پس از فروش

خدمات-بازرگانی

نرم‌افزارمدیریت انرژی

دانلود نرم افزار یا پشتیبانی