ماموریت

آسیاوات

“ارائه دهنده خدمات و محصولات مربوط به مدیریت و بهینه سازی تولید و مصرف انرژی و آب و توسعه فناوری های مرتبط”

۱- مطالعه، طراحی، اجرا، و نظارت بر اجرای طرح ها و برنامه های حوزه مدیریت انرژی.

۲- تامین تجهیزات و دانش فنی مرتبط با حوزه مدیریت انرژی از داخل و خارج کشور و عرضه آموزش مرتبط با آنها.

۳- تحقیق و توسعه، ترویج و آموزش، و ارائه مشاوره در زمینه های مختلف حوزه مدیریت انرژی.

  • حوزه های تخصصی ما با تکیه بر آخرین فناوری ها و دانش فنی در مدیریت انرژی عبارتند از:
    خدمات مشاوره، مطالعات امکانسنجی فنی و اقتصادی طرح ها، ممیزی انرژی، سیستم مدیریت انرژی، خدمات انرژی (اسکو)، طراحی سیستم های نرم افزاری خاص حوزه انرژی، معاینه فنی و بازرسی، بازنگری و تدوین استاندارد، توسعه دانش فنی و خدمات مهندسی در زمینه انرژی تجدیدپذیر و آب، تامین تجهیزات و طراحی و ساخت تجهیزات و خدمات مرتبط با آنها.

 

  • حیطه پوششی خدمات ما عبارتست از:
    همه سیستم ها و سازمان هائی که به خدمات مدیریت انرژی در سراسر کشور و منطقه نیاز دارند.

نرم‌افزارمدیریت انرژی

دانلود نرم افزار یا پشتیبانی