• نویسنده: آسیاوات
  • تاریخ: ۳۰ شهریور ۱۴۰۱

لینک کوتاه:


به اشتراک بگذارید:


پروژه ممیزی انرژی و استقرار سیستم مدیریت مصرف انرژی در شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

پروژه ممیزی انرژی و استقرار سیستم مدیریت مصرف انرژی در شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

اتمام موفقیت آمیز پروژه ممیزی انرژی و استقرار سیستم مدیریت مصرف انرژی در شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

کارفرما: شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

اجرا: تیم پروژه شرکت مهندسی آسیاوات

سال اتمام : ۱۴۰۰