پروژه طراحی، تامین مصالح نصب و راه اندازی تجهیزات ابزار دقیق سیستم سوخت رسانی نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

پروژه طراحی، تامین مصالح نصب و راه اندازی تجهیزات ابزار دقیق سیستم سوخت رسانی نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

لینک کوتاه:


به اشتراک بگذارید:


نام پروژه: پروژه طراحی، تامین مصالح نصب و راه اندازی تجهیزات ابزار دقیق سیستم سوخت رسانی نیروگاه سیکل ترکیبی یزد
نام دپارتمان:
بازرگانی
مدیریت انرژی
فنی مهندسی
توضیحات:

پروژه طراحی، تامین مصالح نصب و راه اندازی تجهیزات ابزار دقیق سیستم سوخت رسانی نیروگاه سیکل ترکیبی یزد شامل فلو میتر، سطح سنج مخازن و تجهیزات ابزار دقیق توسط شرکت مهندسی آسیاوات اجرا گردید.

نرم‌افزارمدیریت انرژی

دانلود نرم افزار یا پشتیبانی