نرم افزار بالانس جرم و انرژی در فرایند معدن

لینک کوتاه:


به اشتراک بگذارید:


بر چسب‌ها:


نرم افزار بالانس جرم و انرژی در فرایند معدن

نرم افزار بالانس جرم و انرژی در فرایند معدن

نرم افزار بالانس جرم و انرژی در فرایند معدن و تغلیظ شرکت ملی صنایع مس ایران

از جمله نرم افزارهای تدوین شده در این بخش، نرم افزار”بالانس جرم و انرژی در فرایند معدن و تغلیظ” صنایع ملی مس ایران می باشد که اولین نرم افزار تدوین شده در کشور به منظور بررسی تاثیر تغییرات فرایندی در مصرف انرژی می باشد و برای فرایندهای معدن و تغلیظ ۳ مجتمع بزرگ مس کشور شامل: مجتمع مس سرچشمه، مجتمع مس شهر بابک و مجتمع سونگون اجرا گردیده است.

به دلیل پیچیدگی حاکم بر مدلهای تحلیل عملکرد انرژی فرآیند و تجهیزات، گروه بهره بردار نمی تواند تاثیر پارامترهای مختلف فرآیندی را بر عملکرد کمی و کیفی فرآیند به صورت همزمان تحلیل نماید. از همین رو نرم افزار بالانس جرم و انرژی در فرآیند تولید به عنوان ابزاری کمکی در اختیار بهره بردار است تا بتوانند در شرایط مختلف بهره برداری، عملکرد انرژتیک فرآیند و تجهیزات مختلف را مورد شناسایی قرار داده و تاثیر پارامترهای فرآیندی مختلف را بر عملکرد فرآیند تولید و مصرف انرژی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. این نرم افزار قابلیت تعمیم و اجرا در سایر فرایندهای معدنی بزرگ را نیز دارد.

نرم‌افزارمدیریت انرژی

دانلود نرم افزار یا پشتیبانی