لینک کوتاه:


به اشتراک بگذارید:


بر چسب‌ها:


نرم افزار مهندسی و تکنولوژی قند

نرم افزار مهندسی و تکنولوژی قند

با توجه به پیچیدگی فرآیند تولید قند و شکر و وابستگی فرآیند تولید به پارامترهای مختلف، جهت بررسی و تحلیل شرایط عملکردی فرآیند، نیاز به انجام محاسبات پیچیده و سنگین است. در نتیجه، برآورد میزان تأثیر تغییر هر پارامتر بر عملکرد کل فرآیند مستلزم صرف وقت بسیار زیاد بوده و امکان بروز خطاهای احتمالی زیادی نیز وجود خواهد داشت. در این راستا نرم افزار ” جامع  مهندسی و تکنولوژی قند” طراحی شده توسط تیم کارشناسی شرکت آسیاوات بعنوان یک ابزار بسیار کارآمد می­تواند در زمینه تحلیل و شناسایی گلوگاه­های تولید و بررسی تأثیر پارامترهای مختلف فنی و اقتصادی بر فرآیند مورد استفاده قرار گیرد .

نرم‌افزارمدیریت انرژی

دانلود نرم افزار یا پشتیبانی