ممیزی فنی انرژی، استقرار استاندارد در منطقه عملیاتی سراجه قم و ساختمان خلیج فارس

ممیزی فنی انرژی، استقرار استاندارد در منطقه عملیاتی سراجه قم و ساختمان خلیج فارس

لینک کوتاه:


به اشتراک بگذارید:


نام پروژه:اجرای ممیزی فنی انرژی، استقرار استاندارد ISO 50001:2018 در منطقه عملیاتی سراجه قم و ساختمان خلیج فارس در ستاد تهران

نام کارفرما :شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

مجری: شرکت مهندسی آسیاوات

توضیحات:

به منظور تفکیک و هم­چنین شبیه­ سازی بارهای حرارتی و برودتی در ساختمان خلیج فارس نفت مناطق مرکزی و هم­چنین بررسی اثرات برخی از راهکارهای بهینه­ سازی مصرف انرژی، از نرم ­افزار دیزاین بیلدر استفاده شده است. نرم ­افزار دیزاین بیلدر، قابلیت شبیه­ سازی بارهای حرارتی و برودتی را به صورت ناپایا و برای روزهای متفاوت سال را به تفکیک دارا می­باشد.

تصاویر: 

نرم‌افزارمدیریت انرژی

دانلود نرم افزار یا پشتیبانی