اجرای پروژه مکانیزاسیون اداره نگهداری ارتباطات سیار و تهیه نرم افزار جامع در شرکت مخابرات

اجرای پروژه مکانیزاسیون اداره نگهداری ارتباطات سیار و تهیه نرم افزار جامع در شرکت مخابرات

لینک کوتاه:


به اشتراک بگذارید:


بر چسب‌ها:


نام پروژه: اجرای پروژه مکانیزاسیون اداره نگهداری ارتباطات سیار و تهیه نرم افزار جامع در شرکت مخابرات
نام دپارتمان:
فنی مهندسی
فناوری اطلاعات
توضیحات:

 اهداف طرح

۱-۲-    یکپارچه سازی سیستم نمایش آلارمها
۲-۲-    اطلاع رسانی به موقع و به نحو صحیح به افراد مرتبط به صورتهای مختلف (الف- ایجاد کار در کارتابل ب- ارسال پیامک ج-  شماره‌گیری و اجرای پیام صوتی )
۳-۲-    طراحی و پیاده سازی نرم افزار مناسب جهت مدیریت بازدیدهای دوره ای و ثبت گزارش بازدیدها و تعمیرات به صورت یکپارچه با سایر اجزاء سیستم
۴-۲-    طراحی و پیاده سازی نرم افزار مناسب مدیریت گردش کار(Workflow generator) به صورت یکپارچه با سایر اجزای سیستم
۵-۲-    طراحی واحد مدیریت امنیت به صورت متمرکز جهت تعریف افراد و دسترسی ها و سطوح امنیتی و نحوه‌ی احراز هویت دربخشهای مختلف سیستم

نرم‌افزارمدیریت انرژی

دانلود نرم افزار یا پشتیبانی