اسکله نفتی نکا

اسکله نفتی نکا

لینک کوتاه:


به اشتراک بگذارید:


بر چسب‌ها:


شرکت های تامین کننده:
تجهیزات اندازه گیری – شرکت Meci
نام پروژه:
تامین تجهیزاتMetering system پروژه گاز مایع و مخازن MTBE اسکله نفتی نکا
نام دپارتمان:
بازرگانی

نرم‌افزارمدیریت انرژی

دانلود نرم افزار یا پشتیبانی