امکان سنجی ، طراحی تعویض و راه اندازی  فنهای (F.D. Fan) دمنده هوای احتراق بویلر یک واحد نیروگاه شازند – سابا

امکان سنجی ، طراحی تعویض و راه اندازی فنهای (F.D. Fan) دمنده هوای احتراق بویلر یک واحد نیروگاه شازند – سابا

لینک کوتاه:


به اشتراک بگذارید:


نام پروژه:امکان سنجی ، طراحی تعویض و راه اندازی  فنهای (F.D. Fan) دمنده هوای احتراق بویلر یک واحد نیروگاه شازند – سابا

نام کارفرما: نیروگاه شازند

مشاور: شرکت مهندسی آسیا وات

نیروگاه شازند ، هر واحد جهت تامین هوای مورد نیاز احتراق بویلر دارای دو فن دمنده می باشد.سهم مصرف انرژی الکتریکی فن های دمنده هوای بویلر  از مصارف داخلی نیروگاه،  می باشد. با توجه به راندمان پایین محاسبه  شده در فرآیند ممیزی انرژی نیروگاه  و پتانسیل بالای صرفه جویی انرژی ،طرح بهبود مصرف انرژی فن های دمنده هوای بویلر در دستور کار واحد انرژی نیروگاه شازند قرار گرفته است.

تصاویر

شازند شازند شازند

نرم‌افزارمدیریت انرژی

دانلود نرم افزار یا پشتیبانی