انجام خدمات مشاوره جهت استقرار سیستم مدیریت انرژی بر اساس استاندارد ISO50001:2018 در کارخانه تولید گندله آهن شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور

انجام خدمات مشاوره جهت استقرار سیستم مدیریت انرژی بر اساس استاندارد ISO50001:2018 در کارخانه تولید گندله آهن شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور

لینک کوتاه:


به اشتراک بگذارید:


نام کارفرما:شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور
سال شروع: ۱۴۰۰
سال پایان:جاری
توضیحات: