تدوین برچسب انرژی پنجره

تدوین برچسب انرژی پنجره

لینک کوتاه:


به اشتراک بگذارید:


نام پروژه: تدوین برچسب انرژی پنجره

نام کارفرما: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور

مجری: شرکت مهندسی آسیاوات

توضیحات:

رتبه بندی استانی

ناحیه ۱: استان فارس، بخش جنوبی استان اصفهان، بخش شمالی استان هرمزگان، بخش جنوبی استان یزد، بخش غربی استان کرمان

ناحیه ۲: بخش شرقی استان کرمان، بخش جنونی استان خراسان جنوبی، بخش شمال و شرق استان سیستان و بلوچستان

ناحیه ۳: آذربایجان شرقی و غربی، بخش شمالی استان کردستان،  بخش غربی  استان زنجان،چهارمحال و بختیاری، شمال شرقی همدان

ناحیه ۴: بخش جنوبی استان هرمزگان، بوشهر، بخش جنوبی استان فارس

ناحیه ۵: لرستان، ایلام

ناحیه۶: گیلان، شرق استان مازندران

ناحیه۷: خراسان شمالی بخشی از شرق مازندران

ناحیه۸: شمال استان یزد، جنوب خراسان شمالی، شمال خراسان جنوبی، اصفهان، قم، جنوب استان تهران، شرق استان اراک، شمال غربی همدان

ناحیه۹: شمال استان تهران، استان البرز، قزوین

ناحیه ۱۰: کرمانشاه، جنوب همدان، جنوب کردستان

ناحیه ۱۱: کهگیلویه و بویراحمد

ناحیه ۱۲: خوزستان

نرم‌افزارمدیریت انرژی

دانلود نرم افزار یا پشتیبانی