تدوین نقشه راه بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت تایر و تیوب

تدوین نقشه راه بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت تایر و تیوب

لینک کوتاه:


به اشتراک بگذارید:


نام پروزه: تدوین نقشه راه بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت تایر و تیوب

نام کارفرما: سازمان بهره وری انرژی (سابا)

مجری: شرکت مهندسی آسیاوات

توضیحات:

فاز اول: شناسایی وضعیت موجود صنعت

فاز دوم: شناسایی وضعیت جهانی صنعت تایر و تیوب

فاز سوم: تدوین سند نقشه راه بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت تایر و تیوب کشور

فاز چهارم: انتشار نتایج پروژه

 

نرم‌افزارمدیریت انرژی

دانلود نرم افزار یا پشتیبانی