خدمات مشاوره مهندسی و نظارت بر راه اندازی واحد توربین انبساطی

خدمات مشاوره مهندسی و نظارت بر راه اندازی واحد توربین انبساطی

لینک کوتاه:


به اشتراک بگذارید:


خدمات مشاوره مهندسی و نظارت بر راه اندازی واحد توربین انبساطی

 

سال شروع : ۱۳۹۸

سال پایان : ۱۳۹۹

کارفرما : شرکت تولید نیروی برق شهید سلیمی (نکا)

مجری طرح: گروه کارشناسان اجرایی شرکت مهندسی آسیاوات