شبیه سازی بویلرهای نیروگاه نکا

شبیه سازی بویلرهای نیروگاه نکا

لینک کوتاه:


به اشتراک بگذارید:


نام پروژه:شبیه سازی بویلرهای نیروگاه نکا

نام کارفرما: شرکت تولید نیروی برق سلیمی

مجری: شرکت مهندسی آسیاوات

توضیحات:

پس از ترسیم هندسه و مش زدن بویلر نیروگاه نکا، محاسبات عددی آغاز گردیدند. اهم فعالیت‌هایی که در این زمینه صورت گرفته است عبارتند از:

  • مدلسازی مشعل با سوخت گاز
  • مدلسازی مشعل با سوخت گاز
  • مدلسازی کوره
  • مدلسازی سمت آب
  • مدلسازی مشعل با سوخت مازوت
  • مدلسازی پاس دوم

تصاویر

نکا نکا۲ نکا

نرم‌افزارمدیریت انرژی

دانلود نرم افزار یا پشتیبانی