طرح تولید همزمان برق، حرارت و برودت در بیمارستان فارابی

طرح تولید همزمان برق، حرارت و برودت در بیمارستان فارابی

لینک کوتاه:


به اشتراک بگذارید:


نام پروزه: طرح تولید همزمان برق، حرارت و برودت در بیمارستان فارابی

نام کارفرما:سازمان بهره وری انرژی ایران

مجری: شرکت مهندسی آسیاوات

تصاویر

 

نرم‌افزارمدیریت انرژی

دانلود نرم افزار یا پشتیبانی