ممیزی انرژی بر اساس سطح سه استاندارد ایزو ۵۰۰۰۲

ممیزی انرژی بر اساس سطح سه استاندارد ایزو ۵۰۰۰۲

لینک کوتاه:


به اشتراک بگذارید:


نام پروژه:ممیزی انرژی بر اساس سطح سه استاندارد ایزو ۵۰۰۰۲

کارفرما: وزارت نیرو

مجری : شرکت مهندسی آسیاوات

توضیحات:

مطابق با آمار مندرج در ترازنامه هیدروکربوری سال ۱۳۹۵، حدود یک سوم از انرژی مصرفی کشور در بخش ساختمان مصرف می­شود که ضرورت اجرای راهکارهای بهینه­ سازی مصرف انرژی در ساختمان­ها را نشان می­دهد. اجرا و تحقق راهکارهای مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی مستلزم وجود انگیزه و محرک‌ها، شامل قوانین و استانداردهای بین‌المللی و ملی، تجارب و الزامات درون‌سازمانی است که مدیران ارشد سازمان‌ها را به تفکر در حوزه استقرار سیستم مدیریت انرژی و سرمایه‌گذاری در این بخش وامی‌دارد.

تصاویر: 

شبکه برق منطقه ای شبکه برق منطقه ای شبکه برق منطقه ای شبکه برق منطقه ای
شبکه برق منطقه ای شبکه برق منطقه ای شبکه برق منطقه ای شبکه برق منطقه ای

نرم‌افزارمدیریت انرژی

دانلود نرم افزار یا پشتیبانی