ممیزی انرژی در کارخانه تولید الکل و مواد غذایی بیدستان

ممیزی انرژی در کارخانه تولید الکل و مواد غذایی بیدستان

لینک کوتاه:


به اشتراک بگذارید:


نام پروژه : ممیزی انرژی  در کارخانه تولید الکل و مواد غذایی بیدستان

کارفرما: شرکت تولید الکل و مواد غذایی بیدستان

محری: شرکت مهندسی آسیاوات

توضیحات:

کارشناسان شرکت مهنسی آسیاوات و بازدید از بخشهای مختلف کارخانه اقدامات ذیل در این کارخانه انجام پذیرفت:

 • آشنایی با فرآیندهای واحدهای مختلف تولیدی کارخانه
 • جمع آوری و تحلیل اطلاعات آمار تولید، مصرف مواد اولیه، ساعات کارکرد، میزان توقفات، مصرف حاملهای انرژی
 • جمع آوری اطلاعات و مشخصات تجهیزات الکتریکی و مکانیکی موجود در هر یک از واحدهای تولیدی
 • مشخص نمودن شبکه های توزیع سوخت، هوای فشرده، بخار و انرژی الکتریکی در بین واحدهای مختلف تولید
 • مشخص نمودن نقشه های فرآیندی واحدهای تولیدی همراه با اطلاعات فرآیندی شرایط بهره برداری تجهیزات از قبیل دما، فشار، دبی جریانهای ورودی و خروجی
 • انجام اندازه گیری و تحلیل پارامترهای الکتریکی در واحدهای مختلف تولید و تجهیزات موجود در آنها
 • بررسی شرایط کارکرد بویلرها، برج خنک کن، چیلر ها، کمپرسورها و سایر تجهیزات از طریق انجام آنالیز گازهای احتراق، اندازه گیری دبی جریانهای هوا و آب در نقاط مختلف فرآیند، برداشت اطلاعات دما و فشار شرایط کارکرد تجهیزات
 • انجام موازنه های جرم و انرژی و تعیین شدت مصرف انرژی ویژه به ازای تولید محصول در واحدهای مختلف تولیدی
 • شناسایی پتانسیل های صرفه جویی انرژی حرارتی و الکتریکی در بخشهای مختلف کارخانه
 • ارائه راهکارهای کاهش شدت مصرف انرژی مطابق با پتانسیل های موجود
 • آنالیز فنی و اقتصادی راهکارهای پیشنهادی

تصاویر

ممیزی انرژی در کارخانه تولید الکل و مواد غذایی بیدستان ممیزی انرژی در کارخانه تولید الکل و مواد غذایی بیدستان ممیزی انرژی در کارخانه تولید الکل و مواد غذایی بیدستان

نرم‌افزارمدیریت انرژی

دانلود نرم افزار یا پشتیبانی