ممیزی و استقرار جامع انرژی بر اساس استاندارد ISO50001  در ساختمانهای شرکت نفت خزر

ممیزی و استقرار جامع انرژی بر اساس استاندارد ISO50001 در ساختمانهای شرکت نفت خزر

لینک کوتاه:


به اشتراک بگذارید:


نام پروژه:ممیزی جامع انرژی واستقرار سیستم مدیریت انرژی بر اساس استاندارد ISO50001  در ساختمانهای شرکت نفت خزر

نام کارفرما:شرکت نفت خزر

مجری: شرکت مهندسی آسیاوات

توضیحات:

بررسی نتایج عملی استقرار سیستم مدیریت انرژی بر مبنای ایزو ۵۰۰۰۱ حاکی از آن است که اجرای صحیح این استاندارد می‌تواند تا ۶۰ درصد از مصرف انرژی جهان را تحت تأثیر قرار دهد. همانند سایر استانداردهای سازمان جهانی استانداردسازی (ISO)، ایزو ۵۰۰۰۱ چارچوبی از الزامات را در سازمان‌ها بر مبنای اصول ذیل ارائه می‌نماید که در آن از چرخه معروف PDCA الهام گرفته شده است.

  • توسعه خط مشی بمنظور استفاده مؤثر از انرژی
  • تعیین اهداف خرد و کلان در راستای تحقق خط‌ مشی انرژی
  • تعیین فرصت‌های مناسب صرفه‌جویی انرژی
  • اولویت‌بندی و اجرای راهکارها
  • پایش، اندازه‌گیری و صحه‌گذاری نتایج حاصله
  • بررسی نحوه عملکرد خط ‌مشی انرژی و بازنگری آن
  • بهبود مستمر سیستم مدیریت انرژی

تصاویر

 

 

نرم‌افزارمدیریت انرژی

دانلود نرم افزار یا پشتیبانی