ممیزی و مدیریت مصرف انرژی در مجتمع لاستیک یزد

ممیزی و مدیریت مصرف انرژی در مجتمع لاستیک یزد

لینک کوتاه:


به اشتراک بگذارید:


نام پروژه: ممیزی و مدیریت مصرف انرژی در مجتمع لاستیک یزد

نام کارفرما: شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

مجری: شرکت مهندسی آسیاوات

توضیحات:

یکی از مسائل مهم مطرح در مطالعه مدیریت انرژی یک کارخانه، داشتن اطلاعات صحیح از قیمت انرژی است. چرا که در محاسبه هزینه انرژی مصرفی تجهیزات و ارزیابی اقتصادی پیشنهادات و راهکارهای مدیریت انرژی ناگزیر از بکارگیری این قیمت‍ها هستیم. درمورد قیمت انرژی الکتریکی در کارخانجاتی که با شرکتهای برق منطقه ای قرارداد دارند و مصارف خود را از طریق انشعاب برق منطقه ای تغذیه می نمایند، می توان به راحتی عمل نموده و از طریق تعرفه های شرکت های برق منطقه ای، قیمت انرژی الکتریکی را در محاسبات اعمال نمود. اما در مورد کارخانه هایی که مجهز به نیروگاه داخلی می باشند، قیمت انرژی الکتریکی برمبنای هزینه نهایی انرژی الکتریکی تعیین می شود و دربرگیرنده هزینه سرمایه گذاری، هزینه سوخت و هزینه تعمیر و نگهداری است.

هزینه های سرمایه گذاری دارای شاخص‍ها و نرخ‍های ویژه ای برای هرگونه تکنولوژی است و اثر آن در هزینه یک کیلووات ساعت برق تولیدی با مدنظر قرار دادن طول عمر نیروگاه، ضریب بار آن و نیز نرخ تنزیل و قیمت ارز قابل تعیین است. اثر هزینه سوخت نیز از روی قیمت سوخت و نیز راندمان نیروگاه برآورد می گردد.

دقت برآورد هزینه نهایی انرژی الکتریکی و تعیین قیمت واقعی انرژی الکتریکی به دو دلیل حائز اهمیت است

تصاویر

آسیاوات توزیع نیروی برق استان یزد آسیاوات توزیع نیروی برق استان یزد آسیاوات توزیع نیروی برق استان یزد آسیاوات توزیع نیروی برق استان یزد

نرم‌افزارمدیریت انرژی

دانلود نرم افزار یا پشتیبانی