ممیزی و مدیریت مصرف انرژی در کارخانه روی زنگان

ممیزی و مدیریت مصرف انرژی در کارخانه روی زنگان

لینک کوتاه:


به اشتراک بگذارید:


نام پروژه :تممیزی و مدیریت مصرف انرژی در کارخانه روی زنگان

نام کارفرما : شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور

مجری: شرکت مهندسی آسیاوات

 

تصاویر 

کوره دوار خشک کن دوار
کوره دوار خشک کن دوار

 

 

نرم‌افزارمدیریت انرژی

دانلود نرم افزار یا پشتیبانی