نیروگاه آبادان

نیروگاه آبادان

لینک کوتاه:


به اشتراک بگذارید:


بر چسب‌ها:


شرکت های تامین کننده: 
تجهیزات اندازه گیری – شرکت Meci
نام پروژه: 
طراحی، تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی سیستم پایش آنلاین و اندازه گیری راندمان و کیفیت گاز نیروگاه آبادان
نام دپارتمان:
بازرگانی
مدیریت انرژی
فنی مهندسی
توضیحات: 

پروژه طراحی، تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی سیستم پایش آنلاین و اندازه گیری راندمان و کیفیت گاز نیروگاه آبادان توسط شرکت مهندسی اسیاوات و شرکت MECI  فرانسه انجام شد.

نرم‌افزارمدیریت انرژی

دانلود نرم افزار یا پشتیبانی