نیروگاه اصفهان

نیروگاه اصفهان

لینک کوتاه:


به اشتراک بگذارید:


شرکت های تامین کننده:
تجهیزات اندازه گیری – شرکت Meci
نام پروژه:
طراحی، تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی سیستم پایش آنلاین و اندازه گیری راندمان و کیفیت گاز نیروگاه اصفهان بصورت آنلاین
نام دپارتمان:
بازرگانی
مدیریت انرژی
فنی مهندسی
توضیحات:

اجرای پروژه طراحی، تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی سیستم پایش آنلاین و اندازه گیری راندمان و کیفیت گاز نیروگاه اصفهان بصورت آنلاین با همکاری شرکت MECI  فرانسه انجام شد.

 

نرم‌افزارمدیریت انرژی

دانلود نرم افزار یا پشتیبانی