نیروگاه بخار شهید رجایی

نیروگاه بخار شهید رجایی

لینک کوتاه:


به اشتراک بگذارید:


بر چسب‌ها:


شرکت های تامین کننده:
تجهیزات اندازه گیری – شرکت Meci
نام پروژه:
طراحی، تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی سیستم پایش آنلاین و اندازه گیری راندمان و کیفیت گاز نیروگاه بخار شهید رجایی بصورت آنلاین
نام دپارتمان:
بازرگانی
مدیریت انرژی
توضیحات:

پروژه طراحی، تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی سیستم پایش آنلاین و اندازه گیری راندمان و کیفیت گاز نیروگاه بخار  شهید رجایی بصورت آنلاین توسط شرکت مهندسی آسیاوات انجام شد

نرم‌افزارمدیریت انرژی

دانلود نرم افزار یا پشتیبانی