پالایشگاه بندر عباس

پالایشگاه بندر عباس

لینک کوتاه:


به اشتراک بگذارید:


بر چسب‌ها:


شرکت های تامین کننده: 
تجهیزات اندازه گیری – شرکت Meci
نام پروژه: 
طراحی، تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی ۴ دستگاه Automatic sampler پالایشگاه بندر عباس
نام دپارتمان: 
بازرگانی
فنی مهندسی
توضیحات: 

شرکت آسیاوات خدمات طراحی و تامین و نصب و راه اندازی ۴ دستگاه اتو سمپلر Auto sampler  مورد نیاز پالایشگاه بندر عباس را با همکاری شرکت MECI  فرانسه در سال ۸۷ انجام داد. این دستگاهها بر روی خطوط لوله تخلیه و بارگیری از اسکله به پالایشگاه بندر عباس نصب

 

نرم‌افزارمدیریت انرژی

دانلود نرم افزار یا پشتیبانی