ممیزی جامع انرژی در ساختمان ها و تاسیسات و نگهداشت نظام مدیریت انرژی

ممیزی جامع انرژی در ساختمان ها و تاسیسات و نگهداشت نظام مدیریت انرژی

لینک کوتاه:


به اشتراک بگذارید:


نام کارفرما: شرکت گاز استان تهران

توضیحات:

در راستای کاهش و بهینه سازی مصرف انرژی و هم چنین نگهداشت نظام مدیریت انرژی شرکت گاز استان تهران، فعالیت های مربوط به ممیزی انرژی در ۱۸ ساختمان و ۱۵ ایستگاه تقلیل فشار گاز در سطح استان تهران، از تاریخ آغاز گردید. هدف از ممیزی انرژی، شناسایی گلوگاه های مصرف انرژی و ارائه ی راهکار در جهت کاهش مصرف می باشد. برای این منظور، در مرحله ی اول، بازدید میدانی از ساختمان ها و هم چنین ایستگاه های تقلیل فشار گاز استان تهران انجام پذیرفت. در این مرحله اطلاعات کلیه ی تجهیزات مصرف کننده ی انرژی در ساختمان شامل سیستم های روشنایی، تجهیزات اداری پرکاربرد، تجهیزات اداری متفرقه، تجهیزات آشپزخانه ای، تجهیزات گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع و تجهیزات موتورخانه ای به همراه نحوه ی بهره برداری از آن ها و همچنین مشخصات پوسته ی ساختمان برداشت شده است. در کنار برداشت اطلاعات میدانی از ساختمان ها، شدت روشنایی بر روی سطوح کاری، به همراه دما و رطوبت نسبی فضاها به منظور بررسی شرایط آسایش کارکنان اندازه گیری شده است. در ساختمان هایی که به منظور تامین بارهای حرارتی و برودتی فضاها، از سیستم مرکزی و موتورخانه استفاده شده است، به منظور بررسی نحوه ی عملکرد دیگ ها، چیلرها، برج های خنک کن، پمپ ها و غیره، آنالیز احتراق، دماسنجی از نقاط مختلف، سرعت سنجی، دبی سنجی و داده برداری دو الی سه روزه از توان مصرفی ساختمان انجام شده است. در ایستگاه های تقلیل فشار گاز نیز، مشخصات پلاکی کلیه ی تاسیسات مورد استفاده از قبیل فیلترهای خشک، جداکننده ها، هیترها، فشارشکن ها، ادورایزرها و سیستم روشنایی محوطه به همراه اطلاعات تجهیزات مورد استفاده در اتاق نگهبانی برداشت شده است. در کنار بازدید میدانی از ایستگاه های تقلیل فشار گاز، اندازه گیری های مورد نیاز از قبیل آنالیز گازهای احتراق خروجی از دودکش، اندازه-گیری های مرتبط با دما در بخش های مختلف خطوط و هیتر، اندازه گیری سرعت هوای ورودی به مشعل، اندازهگیری پارامترهای الکتریکی ایستگاه، تصویربرداری حرارتی از بخش های مختلف ایستگاه، برداشت اطلاعات مرتبط با تجهیزات اندازه گیری (دماسنج ها، فشارسنج ها و دبی سنج ها) و غیره انجام پذیرفت.
پس از انجام داده برداری و اندازه گیری میدانی، کلیه ی اطلاعات به منظور تایین شرایط عملکرد تاسیسات و هم چنین شناسایی جریانهای انرژی و تفکیک مصارف گاز و برق در بخش های مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. اطلاعات بدست آمده در این مرحله به عنوان ورودی جهت شبیه سازی توسط نرم افزارهای تخصصی مورد استفاده قرار گرفته است. نرم افزار مورد استفاده به منظور شبیه سازی مصرف انرژی ساختمان ها، نرم افزار دیزاین بیلدر و به منظور شبیه سازی مصرف انرژی در ایستگاه ها، نرم-افزار هایسیس می باشد. شایان ذکر است که به منظور شبیه-سازی رفتار موتورخانه ها در ساختمان، از بخش Detail HVAC نرم-افزار استفاده شده است. پس از اعتبارسنجی شبیه سازی، اثر بکارگیری راهکارهای مختلف کاهش مصرف انرژی از دیدگاه فنی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. حدود ۷ راهکار بدون هزینه، ۶ راهکار با هزینه کم، ۷ راهکار با هزینه متوسط و ۱۶ راهکار با هزینه زیاد در ساختمان های اداره گاز استان تهران مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور کاهش و بهینه سازی مصرف انرژی در ایستگاه های تقلیل فشار گاز استان تهران نیز ۱۰ الی ۱۵ راهکار مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج محاسبات ارائه شده، نشان دهنده ی این موضوع می اشد که فرصت های بهبود و کاهش مصرف انرژی چه در ساختمان ها و چه در ایستگاه های تقلیل فشار گاز زیاد می باشد.