آموزش بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت قند و شکر در کشور بلژیک

آموزش بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت قند و شکر در کشور بلژیک

آموزش بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت قند و شکر در کشور بلژیک

لینک کوتاه:


به اشتراک بگذارید:


عنوان دوره : آموزش بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت قند و شکر در کشور بلژیک برای مدیران ارشد ۳۰ کارخانه قند وشکر کشور

شرکت مهندسی آسیاوات ۲ دوره آموزشی ۱۵ روزه  در سال ۲۰۰۶ را بکمک شرکت ایندیم بلژیک برای  مدیران ۳۰ کارخانه قند چغندری و نیشکری در کشور بلژیک برگزار کرد. در این دوره ها که از دو بخش عملی و تئوری تشکیل شده بود ابتدا مباحث تئوری مربوط به بهینه سازی انرژی و روشهای بهبود راندمان فرایند کارخانجات قند آموزش داده شد و سپس بصورت عملی از چند مرکز تحقیقاتی، شرکتهای صاحب نام طراح کارخانجات قند و چند کارخانه قند در کشور بلژیک و فرانسه بازدید و تکنولوژی های روز در صنعت قند معرفی گردید.

آموزش بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت قند و شکر در کشور بلژیک برای مدیران ارشد 30 کارخانه

نرم‌افزارمدیریت انرژی

دانلود نرم افزار یا پشتیبانی