اسکو

اسکو

لینک کوتاه:


به اشتراک بگذارید:


بر چسب‌ها:


خدمات انرژی- اسکو  (ESCO)

دانلود کاتالوگ

شرکت مهندسی آسیاوات یکی از شرکتهای خدمات انرژی پیشگام و فعال در زمینه اجرای پروژه های بهینه سازی مصرف انرژی در قالب اسکو در کشور می باشد و موفق گردیده است برای اولین بار در کشور پروژه های خدمات انرژی متعددی را در قالب اسکو اجرا نماید. و آمادگی اجرای پروژه های خدمات انرژی را در بخشهای مختلف ساختمان، صنعت و نیروگاه دارد.
مدیریت انرژی- اسکو

۱٫  تعریف اسکو و فعالیتهای خدمات انرژی و شرکتهای خدمات انرژی

صنعت اسکو، صنعتی چند بخشی و محرک اقتصادی می‌باشد. تعاملات بین بخشی در این صنعت بسیار زیاد بوده و مدل‌های تعاملی زیادی برای آنها قابل اجرا است

شرکت خدمات انرژی (ESCO) شرکتی است که پروژه های مرتبط با بهبود کارآیی انرژی را طراحی، اجرا و تامین مالی می کند. برخی از خدماتی که این شرکتها ارائه می دهند شامل توسعه، طراحی و تامین مالی پروژه های کارآیی انرژی، نصب و نگهداری تجهیزات پروژه های کارآیی انرژی، اندازه گیری و تایید صرفه جویی حاصل از انجام پروژه های کارآیی انرژی است. این شرکت با تضمین حصول سطح مشخصی از کارآیی انرژی، تمام مخاطرات پروژه را بر عهده می‌گیرد و هزینه و سود خود را از محل صرفه‌جویی انرژی تأمین می‌کند.

ویژگی اصلی شرکت خدمات انرژی در مقایسه با شرکت مشاوره ای و پیمانکاران تجهیزات در عقد ((قراردادهای عملکردی)) است. در قرارداد عملکردی، مجری پروژه هزینه های اجرای پروژه را از محل منافع حاصل از اجرای پروژه دریافت می کند. شرکت خدمات انرژی می تواند در غالب این قراردادها، علاوه بر نصب تجهیزات، نگهداری از تمام یا بخشی از تجهیزات جدید در طول عمر پروژه و حتی ۷ تا ۱۰ سال پس از اتمام پروژه را نیز عهده دار شوند.

این نوع قرارداد برای شرکت هایی که با محدودیت منابع مالی مواجهند و یا به دلایلی قصد افزایش تعهدات مالی خود را ندارند، جذاب ترین شیوه اجرای پروژه های کارآیی انرژی به شمار می آید.

Esco

۲٫     اساس کار شرکت های خدمات انرژی به شکل زیر می باشد

Esco

بر اساس این طرح عملا حق الزحمه و هزینه های اجرای طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی از محل صرفه جویی و بهبود راندمان محقق شده تامین گردیده و پس از اتمام قرارداد عملا کل منافع اجرای طرح به کارفرما و یا مشتری اسکو خواهد رسید و عملا یک پروژه کاملا برد – برد خواهد بود.

یکی از حساس ترین بخشهای طرح اسکو محتوا و شرایط قرارداد اسکو می باشد

۳٫  مفاد اصلی قراردادهای مبتنی بر کارایی انرژی

تعیین شرایط پایه ای واحد مورد نظر از نظر میزان مصرف انرژی و هزینه آن

روشهای اندازه گیری و تائید میزان صرفه جویی انرژی

تخمین پتانسیل صرفه جویی انرژی

تعیین روشهای بازگشت مالی

تضمین صرفه جویی انرژی

ارائه جزئیات پروژه و نحوه مدیریت سایر خدمات

تخمین زمان پروژه

سایر خدمات مورد نیاز

۴٫ مدلهای قراردادهای اسکو

EscoEsco

Esco

EscoEsco

۵٫ مراحل مختلف پروژه های اسکو

EscoEsco

اندازه گیری و صحه گذاری:

یکی از حساس ترین بخشهای قرارداد اسکو موضوع اندازه گیری و صحه گذاری میزان صرفه جویی محقق شده پس از اجرای طرح اسکومی باشد

Esco

برای بحث M&V  پروتکلهای مختلفی در دنیا وجود دارد که بخش از پروتکل های معروف در شکل زیر آمده است. البته روش M&V  در موارد خاص می تواند با توافق شرکت اسکو و کارفرما نیز مورد توافق قرار گیرد

Esco

خدمات اسکو دارای ذینفعان مختلفی می باشند که در دو دسته بشرح زیر تقسیم می گردند:

۱- ذینفعان مستقیم: شامل اسکو، شرکت M&V  و مشتری.

۲- ذینفعان غیر مستقیم: شامل دولت، انجمن صنفی شرکت‌های خدمات انرژی، موسسات مالی و بیمه.

بر اساس این طبقه‌بندی، ذینفعان غیر مستقیم نقش تسهیل‌گر و زمینه‌ساز را ایفا نموده و با انجام فعالیت‌هایی نظیر تدوین قوانین و مقررات لازم، آموزش و آگاه سازی، دفاع از حقوق صنفی، حل اختلافات، تامین مالی و بر عهده گرفتن ریسک‌های پروژه‌ها، زمینه‌های فعالیت موثر و اقتصادی ذینفعان مستقیم را فراهم می‌آورند.

Esco

نرم‌افزارمدیریت انرژی

دانلود نرم افزار یا پشتیبانی