انرژی های تجدید پذیر

انرژی های تجدید پذیر

لینک کوتاه:


به اشتراک بگذارید:


انرژی های تجدید پذیر

دانلود کاتالوگ

با توجه به جایگاه ویژه و اهمیت زیاد استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران، شرکت مهندسی اسیاوات نیز خدمات مشاوره خود را به این حوزه به عنوان یک بازار جدید و رو به رشد توسعه داد. این شرکت با در اختیار داشتن متخصصین خبره، خدمات طراحی، مطالعات امکانسنجی و توجیه فنی و اقتصادی پروژه های حوزه انرژی های تجدید پذیر و پاک را ارائه می نماید.

خدمات قابل ارائه این شرکت در این حوزه عبارتند از :
-خدمات مطالعات امکانسنجی فنی و اقتصادی طرح ها مرتبط با انرژی های تجدید پذیر
-خدمات مشاوره فنی مهندسی و طراحی در حوزه انرژی های تجدیدپذیر و محیط زیست
-خدمات مشاوره و طراحی برای نیروگاههای مقیاس کوچک و متوسط
-خدمات مشاوره در زمینه بازیافت و مدیریت پسماند
-خدمات مشاوره در زمینه پایش و مدیریت انتشار گازهای گلخانه ای و تدوین استراتژی مدیریت کربن
-خدمات مشاوره مرتبط با مکانیزم توسعه پاک  و پروژه های CDM
-طراحی و اجرای نیروگاههای ترکیبی میکروتوربین بادی و سلولهای فتوولتائیک Off Grid  و   On Grid

انرژی های تجدید پذیر

انرژی های تجدید پذیر

انرژی های تجدید پذیر

 

 

نرم‌افزارمدیریت انرژی

دانلود نرم افزار یا پشتیبانی