بازرسی انرژی

بازرسی انرژی

لینک کوتاه:


به اشتراک بگذارید:


بر چسب‌ها:


بازرسی انرژی

دانلود کاتالوگ

شرکت مهندسی آسیا وات بعنوان یکی از شرکتهای پیشگام در زمینه ارائه خدمات انرژی و تدوین کننده چندین استاندارد مصرف انرژی در صنایع مختلف کشور، موفق به اخذ پروانه صلاحیت انجام بازرسی انرژی در ۱۶ صنعت به شرح ذیل گردیده است.

لیست استانداردهایی که شرکت مهندسی آسیاوات دارای گواهینامه بازرسی انرژی می باشد:

۱- آجر – معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید

۲- کاشی سرامیکی- معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید

۳- قند و شکر- معیار مصرف انرژی در فرآیند تولید

۴- معیار و مشخصات فنی مصرف انرژی حرارتی و الکتریکی در فرآیند تولید آهک

۵- معیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی حرارتی و الکتریکی در فرآیند تولید گچ

۶- معیارها و شاخصهای مصرف انرژی حرارتی و الکتریکی در صنایع لبنی

۷- روغن نباتی – (تصفیه روغن نباتی و روغنکشی)- معیار مثرف انرژی در فرآیند تولید

۸- معیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی حرارتی و الکتریکی در فرآیند تولید شیشه جام و ظرف شیشه ای

۹- معیارها و مخصات فنی مصرف انرژی در فرآیندهای تولید خمیر و کاغذ

۱۰ معیارها و مخصات فنی مصرف انرژی در فرآیندهای تولید مواد پلاستیکی به شکل اولیه و لاستیک مصنوعی

۱۱- معیارها و مخصات فنی مصرف انرژی در صنایع ریخته گری فولاد- روش قالب ماسه ای

۱۲- معیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی در فرآیند تولید اوراق فشرده چوبی

۱۳- معیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی حرارتی و الکتریکی در فرآیند تولید روغن موتور

۱۴- سیمان – معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید

لیست سوابق بازرسی

صنعت اجر

صنعت اوراق فشرده

صنعت روغن موتور و روغن خوراکی

صنعت سرب و روی

صنعت سیمان

صنعت شیشه

صنعت قندوشکر

صنعت کاشی و سرامیک

صنعت کاغذ

صنعت لبنیات

صنعت گچ

 

نرم‌افزارمدیریت انرژی

دانلود نرم افزار یا پشتیبانی