بهینه سازی فرایند قند و تصفیه شکر در کشور ایتالیا

بهینه سازی فرایند قند و تصفیه شکر در کشور ایتالیا

بهینه سازی فرایند قند و تصفیه شکر در کشور ایتالیا

لینک کوتاه:


به اشتراک بگذارید:


عنوان دوره :  بهینه سازی فرایند قند و تصفیه شکر در کشور ایتالیابا شرکت Sopex

در فوریه ۲۰۱۶ یک دوره آموزشی بهینه سازی فرایند تولید شکر  و با تاکید بر بخش تصفیه شکر توسط شرکت آسیاوات و با مشارکت شرکت سوپکس بلژیک در کارخانه تصفیه شکر بریندیسی ایتالیا که یکی از مدرن ترین کارخانه های تصفیه شکر می باشد برگزار گردید. در این دوره آموزش ۱۲ تن از مدیران کارخانه های نیشکر تابعه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی حضور داشتند.

نرم‌افزارمدیریت انرژی

دانلود نرم افزار یا پشتیبانی