تولید و تامین نیرو

تولید و تامین نیرو

لینک کوتاه:


به اشتراک بگذارید:


شرکت مهندسی آسیاوات یکی از شرکتهای مشاور باسابقه و پیشگام در زمینه نیروگاه و تولید و تامین نیرو می باشد و ازجمله شرکتهای دارای رتبه مشاوره در رشته تولید نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است. تولید نیرو و تامین

تامین و تولید نیرو

تامین و تولید نیرو

بخش تولید و تامین نیروی شرکت مهندسی آسیاوات برای انواع نیروگاههای برق بشرح زیر خدمات ارائه می نماید.

• نیروگاه‌های بخار

• نیروگاه‌های گازی

• نیروگاه‌های سیکل ترکیبی

•انجام طراحی و مطالعات امکانسنجی  فنی و اقتصادی طرحهای بازتوانی نیروگاهها

• نیروگاه‌های مقیاس کوچک DG و طرح‌های CHP ،CCHP و آب شیرین کن

• انرژی‌های تجدیدپذیر

تولید و تامین نیرو

انجام مطالعات طراحی و امکانسنجی طرحهای بازتوانی نیروگاه

تامین و تولید نیرو

خدمات قابل ارائه بخش تولید و تامین نیروی شرکت آسیاوات بشرح زیر می‌باشد:

• بهینه‌سازی و ممیزی انرژی نیروگاه‌ها و واحدهای جانبی

• مطالعات امکان‌سنجی (Feasibility Study)

• مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی

• طراحی و مطالعات امکانسنجی  فنی و اقتصادی طرحهای بازتوانی نیروگاهها

• طراحی مقدماتی، طراحی پایه، طراحی دیتیل و تهیه مشخصات فنی و اسناد مناقصه

• برگزاری تشریفات مناقصه، بررسی وارزیابی فنی و مالی، انتخاب مشاور و پیمانکار

• تهیه اسناد فنی و قراردادی

• نظارت کارگاهی

• بررسی و تحلیل و مدل سازی سیکلهای نیروگاهی

• نظارت بر تعمیرات اساسی

• انجام پروژه‌های تحقیقاتی

• مدیریت، برنامه‌ریزی و کنترل پروژه

تامین و تولید نیرو

تامین و تولید نیرو

تامین و تولید نیرو

نرم‌افزارمدیریت انرژی

دانلود نرم افزار یا پشتیبانی