شرکت مسی فرانسه

شرکت مسی فرانسه

لینک کوتاه:


به اشتراک بگذارید:


بر چسب‌ها:


شرکت مسی فرانسه

شرکت MECI فرانسه با بیش از ۸۰ سال سابقه یکی از سازندگان معتبر اروپایی انواع فلومترهای نفت و گاز، فلوکامپیوتر، کروماتوگراف گاز، RTU و سیستم های ابزار دقیق می باشد.

بخشی از محصولات قابل ارائه شرکت MECI فرانسه  که از منابع مورد تائید مجموعه های تابعه وزارت نفت نیز می باشد بشرح  زیر است.

۱- Metering system for oil and gas
۲- Flow computer and flow correctors, (cabinet and site)
۳- Truck loading system
۴- Ship loading and unloading system
۵- Telemetry and scada system for gas network
۶- Rtu. Remote terminal unit
۷- (Gas quality measurement and analyzer system(Site energy Pack or energy meter

 

نرم‌افزارمدیریت انرژی

دانلود نرم افزار یا پشتیبانی